Her er oversikten over det som skjer på Gol Bedehus fremover.