Katolsk messe er flyttet til Ål Kyrkjestugu

 

Juletrefesten20|6 blir på Gol bedehus 2. juledag, 26. desember


Deltakerne kommer fra Hønefoss og hele Hallingdal. I etterkant av gudstjenesten er det servering og fellesskap.

Kontaktperson er Anders Storøygard, Ål

telef 93 85 39 08