Torsdag 12. januar  Torsdagsmøte kl. 19.30    Dele- og bønnekveld
Sundag 29. januar Sundagssamling    
Torsdag 9. februar Torsdagsmøte kl. 19.30    
Sundag 19. februar Årsmøte kl. 18.00    
Torsdag 9. mars Tordagsmøte kl. 19.30    
Sundag 26. mars Sundagssaming kl. 19.30    
Torsdag 6. april Torsdagsmøte kl. 19.30 Leif Kaslegard  
Sundag 30. april Sundagssamling kl. 19.30 Frank Vorhaug  
Torsdag 11. mai Torsdagsmøte kl. 19.30 Bodil Haug Guds Ord i bedehussangane
17. mai 17. mai-fest kl. 19.00
Normisjon, Den norske kyrkja,
Fresesarmeen
   
Torsdag 23. juni Sankthansfeiring